Học Phí Mới

- Đáp ứng nhu cầu cho học viên cần xin việc, bổ sung hồ sơ công việc, thi công chức nhà nước, điều kiện xét tốt nghiệp đại học....

- Lớp luyện thi này dành cho học viên cần thi lấy chứng chỉ  tiếng Anh quốc gia  trình độ A, B, C, A1, A2, B1, B2, C1.

Cam kết đầu ra trong tháng. Nếu thi không đạt sẽ được học và thi lại hoàn toàn miễn phí, hoặc hoàn 100% học phí theo yêu cầu.

- Đặt biệt có chương trình luyện thi để đạt kết quả trong lần thi đầu tiên 

(Liên hệ: tư vấn c.trình quốc gia A, B, C: 0982.434.002 - cô Mai

Tư vấn c.trình châu Âu A1 --> C1: 0944.434.169 - thầy Toàn
  
 Dành cho đối tác (trung gian) 0944.434.169 - thầy Toàn

- Sau khi thi có kết quả sớm 5 - 10 ngày.

- Ngay khi có kết quả thi có thể nhận giấy chứng nhận tạm thời (phải đăng ký trước)

- Lịch thi thường xuyên mỗi 2 tuần

- Chương trình chuẩn Bộ Giáo Dục & Đào Tạo.

- Chứng chỉ quốc gia của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo do trường 
đại học Ngân Hàng Tp.HCM hoặc trường đại học Tài Nguyên 
Và Môi Trường Tp.HCM cấp.
- Số lương học viên: tối đa 3 người/lớp. Khai giảng mỗi ngày.
- Chương trình học: học 4 kỹ năng (nghe – nói – đọc – viết) tùy thuộc vào cấp độ học viên cần thi. 


ĐĂNG KÝ ONLINE GIẢM 5%

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC
BẢNG HỌC PHÍ - LUYỆN THI CẤP TỐC THÁNG 11/2016
Áp Dụng: 01/11/2016
I. PHÔI BỘ GIÁO DỤC
1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM CẤP
1.1.Tiếng Anh
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
1,200,000đ
10H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B
1.550.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
C
1.800.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần

1.2 Tin Học
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
1.100.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B
1.200.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
C


Ko đào tạo


2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRẦN ĐẠI NGHĨA CẤP
1.1.Tiếng Anh
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
1,000,000đ
10H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B
1.250.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
C
1.600.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần

1.2.Tiếng Pháp + Trung
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
1,600,000đ
10H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B
2.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần

1.3 Tin Học
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
1.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B
1.100.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
C


Ko đào tạo


II. Phôi nội bộ Viện GIIC
1. Tiếng Anh
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
800.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
7 đến 10 ngày
B
1.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
7 đến 10 ngày
C
1.500.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
7 đến 10 ngày
2. Tin Học
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A
800.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
7 đến 10 ngày
B
1.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
7 đến 10 ngàyChú Ý: - Ôn và thi lại miễn phí hoặc hoàn lại học phí cho các học viên thi hỏng. (trừ trường hợp học viên vi phạm quy chế thi hoặc bỏ thi)


II. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH NGOẠI NGỮ 6 BẬC (A1,A2,B1,B2,C1)
2.1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM CẤP
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A1
4.5000.00đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
A2
6.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B1
10.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần
B2
12.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
2-3 Tuần

2.2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH CẤP
2.2.1. TIẾNG ANH:
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A1
6.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
A2
8.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
B1
10.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
B2
13.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
C1
22.000.00đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần

2.2.2. TIẾNG PHÁP:
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A1
8.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
A2
9.000.000đ
12H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
B1
14.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần

2.3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM CẤP ( CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ )
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
A2 (Bậc 2)
8.000.000đ
60 Tiết
Phí ôn thi + (lệ phí thi:1.500.000đ)
3-5 Tuần
B1 (Bậc 3)
10.000.000đ
60 Tiết
Phí ôn thi + (lệ phí thi:1.800.000đ)
3-5 Tuần
B2 (Bậc 4)
12.000.000đ
90 Tiết
Phí ôn thi + (lệ phí thi:1.800.000đ)
3-5 Tuần
C1 (Bậc 5)
20.000.000đ
90 Tiết
Phí ôn thi + (lệ phí thi:1.800.000đ)
3-5 Tuần
> Lưu Ý: Đối với A2 --> C1 CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM CẤP phải đi ôn đúng số Tiết quy định ( nếu không đúng số tiết quy định nếu bị Rớt đóng lại lệ thí thi)

2.4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HCM CẤP ( CỦA PHÒNG SAU ĐẠI HỌC )
TRÌNH ĐỘ
HỌC PHÍ
T/G HỌC
BAO GỒM
T/G Cấp CC
B1
10.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần
B2
12.000.000đ
16H ( 4 Tuần)
Phí ôn thi + tài liệu + lệ phí thi
3-5 Tuần

Chú Ý: - Ôn và thi lại miễn phí hoặc hoàn lại học phí cho các học viên thi hỏng. (trừ trường hợp học viên vi phạm quy chế thi hoặc bỏ thi)

ĐĂNG KÝ ONLINE GIẢM 5%


0 nhận xét:

Đăng nhận xét